Információ és tudás tárház

Időszak: 
2001 - 2005

A magyar Information & Knowledge Fusion (Információ és Tudás Tárház) projekt (IKF-H) egy nemzetközi EUREKA alkalmazott kutatási projekt keretein belül zajlott. A kutatás fő célkitűzése új intelligens tudástár építési módszetanok tervezése, analízise és megvalósítása volt.

A projekten belül dokumentum-elemző rendszer tervezésével és fejlesztésével, valamint a rendszerterv kialakításával foglalkoztam.

A kutatás eredményei a publikációimban olvashatók, illetve több, hasonló témájú munkámban is megjelentek.