Célkitűzés

A tárgy alapvető célkitűzése fejlett UNIX operációs rendszer technikák elméleti és gyakorlati ismertetése a hallgatósággal. Külön hangsúlyt helyezünk az iparban elterjedt, naprakész ismeretek átadására – ennek érdekében egyes témákat azokat a gyakorlatban művelő ipari szakemberek ismertetnek. Az átadott ismeretek elmélyítésének érdekében előadásainkhoz gyakorlatok és otthoni feladatok kapcsolódnak.

A félév során a hallgatók megismerkednek egy modern UNIX operációs rendszerben alkalmazott korszerű technológiai megoldásokkal, azok elméleti hátterével és gyakorlati üzemeltésével egyaránt. A bemutatott témák között szerepel a kernel belső felépítésének áttekintő bemutatása, az erőforráskezelés, memória menedzsment, modern virtuális fájlrendszerek, összetett biztonsági rendszerek, új ütemezési módszerek, zóna és hipervisor virtualizációs rendszerek, valamint az alkalmazások hibakeresésének és nyomkövetésének eszközeinek ismertetése.

Az elméleti ismeretek mellett a hallgatók önálló feladatok megoldásával szereznek mélyebb gyakorlati ismereteket a Solaris (OpenSolaris) operációs rendszerről.