XML-alapú rendszerintegráció ... (választható tárgy)

A tárgy célkitűzése, hogy a hallgatók erős gyakorlati ismereteket szerezzenek az XML technológia alapterületein, illetve annak alkalmazásáról üzleti rendszerekben. A tárgy keretében én az XML témákat oktatom - ezen a lapon is ezekhez a részekhez kapcsolódó anyagokat helyezek el.

A tárgy adatlapja a kar honlapján és hivatalos honlapja (hirdetményekkel) a tanszéken.

Mit nyújt a tárgy?

Alapos elméleti és gyakorlati képzést, ahol a hangsúly a legfontosabb szabványok, technológiák és eszközök ismertetésén van. A hallgatók részletesen megismerik a strukturált dokumentum-kezelés elméleti alapjait, szabványait (a lényegre koncentrálva) és megoldásait, valamint a gyakorlatban is kipróbálhatják az eszközeiket.

A félév során az előadások, a gyakorlatok és az önálló feladatmegoldás nagyjából egyforma arányban szerepel - létszámtól függően tanszéki laborban is tartunk foglalkozásokat. (A gyakorlatokhoz szükséges szoftvereket otthoni használatra is átadjuk.)

Egyes elméleti részekhez kisebb házi feladatokat is kiadunk azok mélyebb megértése érdekében. Arra is lehetőséget biztosítunk, hogy a hallgatók saját feladatötletüket kapcsolják össze a tárgyban megismert megoldásokkal.

A tárgyat sikeresen teljesítő hallgatók olyan tudással gazdagodnak, amely az iparban azonnal hasznosítható, alapos és korszerű ismereteket tartalmaz.

Főbb XML témakörök

 • Az XML alapjai és jelentősége
 • XML dokumentumok létrehozása
 • Deklarációs rendszerek (DTD, XML Schema)
 • XML dokumentumok programozott feldolgozása
  • SAX
  • DOM
  • nyelvi kötések
  • XSLT
 • Nativ XML adatbázisok
 • Hagyományos adatbázis-kezelők XML képességei
 • XML a rendszerintegráció területén

(Az első kivételével minden felsorolt témához gyakorlat is tartozik.)